Przejdź do treści

Młody rolnik

150 000 zł bezzwrotnej premii

nabór wniosków: marzec 2022

Poniżej znajdują się warunki przystąpienia do udziału w programie Premie dla młodych rolników PROW 2014-2020

 1. W okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku na młodego rolnika rozpocząłeś prowadzenie gospodarstwa rolnego, czyli:
 • Złożyłeś wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich lub;
 • Wystąpiłeś o przyznanie pomocy finansowej lub kredytu preferencyjnego z ARIMR lub;
 • Wszedłeś w posiadanie zwierząt lub;
 • Zarejestrowałeś dział specjalny produkcji rolnej lub;
 • Wykonałeś jakąkolwiek czynność związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego np. zakup środków ochrony roślin.

Ważne: Jeżeli wykonałeś jakąkolwiek z wyżej wymienionych czynności wcześniej niż 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku nie kwalifikujesz się do skorzystania z pomocy.

2. Przed dniem, w którym stałeś się właścicielem lub posiadaczem minimum 1 ha użytków rolnych nie rozpocząłeś prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Czyli nie wykonałeś żadnej z czynności wymienionych w punkcie pierwszym.

Jeżeli przejąłeś gospodarstwo w wyniku dziedziczenia wymienione wyżej czynności mogły mieć miejsce nie wcześniej niż 5 lat przed rozpoczęciem prowadzenia gospodarstwa rolnego.

3. W dniu składania wniosku jesteś pełnoletni i nie ukończyłeś 41 roku życia

4. Na dzień składania wniosku z młodego rolnika posiadasz odpowiednie kwalifikacje lub zobowiążesz się do ich uzupełnienia w terminie 36 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

 • Stopień naukowy doktora lub studia trzeciego stopnia w zakresie nauk rolniczych lub z dziedziny weterynarii;
 • Studia rolnicze lub inne studia, na których było minimum 200 godzin związanych z rolnictwem  lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Transferu i Akumulacji punktów;
 • Studia nierolnicze oraz 3-letni staż pracy w rolnictwie (ubezpieczenie w KRUS lub umowa o pracę  na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolniczej);
 • Studia nierolnicze i ukończone studia podyplomowe związane z działalnością rolniczą;
 • Kwalifikacje w zawodzie rolnika na poziomie technika lub zasadniczej szkoły zawodowej (świadectwo + dyplom)
 • Wykształcenie średnie oraz 4-letni staż pracy w rolnictwie;
 • Tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie rolniczym uzyskany w formach pozaszkolnych oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.

5. Najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy z młodego rolnika staniesz się właścicielem gospodarstwa o minimalne wymaganej powierzchni użytków rolnych; co najmniej 70% gruntów musi być Twoją własnością.

 • O powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju 11,04 ha, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;
WojewództwoŚrednia powierzchnia gruntów rolnych, którą należy osiągnąć w hektarach
Województwo dolnośląskie11,04
Województwo kujawsko-pomorskie11,04
Województwo lubelskie7,98
Województwo lubuskie11,04
Województwo łódzkie7,98
Województwo małopolskie4,16
Województwo mazowieckie8,77
Województwo opolskie11,04
Województwo podkarpackie4,94
Województwo podlaskie11,04
Województwo pomorskie11,04
Województwo śląskie8,14
Województwo świętokrzyskie5,88
Województwo warmińsko-mazurskie11,04
Województwo wielkopolskie11,04
Województwo zachodniopomorskie11,04

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2020 roku wynosi 11,04 ha.

Powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego powinna stanowić przynajmniej 70% minimalnej powierzchni gospodarstwa.

6. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa mieści się w przedziale od 13 do 150 tys. euro.

WEG możesz sprawdzić pod linkiem: https://kalkulator-so.pl/

7. Grunty, na które ubiegasz się o pomoc w ramach programu nie były wcześniej wykorzystywane przez inną osobę do uzyskania premii z młodego rolnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *