Przejdź do treści

sierpień 2022

KPO – zakres wsparcia

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: 1) budowy budynków i budowli niezbędnych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi… Czytaj dalej »KPO – zakres wsparcia