Przejdź do treści

admin

KPO – zakres wsparcia

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: 1) budowy budynków i budowli niezbędnych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi… Czytaj dalej »KPO – zakres wsparcia

Premia w wysokości 60 000 zł płatna w II ratach: I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 48 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); II rata – 20% całkowitej wartości pomocy… Czytaj dalej »

Poniżej znajdują się warunki przystąpienia do udziału w programie Premie dla młodych rolników PROW 2014-2020 W okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku na młodego rolnika rozpocząłeś prowadzenie gospodarstwa rolnego, czyli: Złożyłeś wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich lub; Wystąpiłeś o przyznanie pomocy finansowej lub kredytu preferencyjnego z… Czytaj dalej »

Web Design Trends for 2020

Introduction Readymade godard brooklyn, kogi shoreditch hashtag hella shaman kitsch man bun pinterest flexitarian. Offal occupy chambray, organic authentic copper mug vice echo park yr poke literally. Ugh coloring book fingerstache schlitz retro cronut man bun copper mug small batch trust fund ethical bicycle rights… Czytaj dalej »Web Design Trends for 2020