Przejdź do treści

Działanie 5.4 Przetwórstwo produktów rybołówstwa i akwakultury.

Termin naboru: 23 czerwca 2021 r. – 7 lipca 2021 r.

Wysokość wsparcia: 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, do 3 milionów złotych.

Do kosztów kwalifikowanych można również zaliczyć inwestycje, których realizacja rozpoczęła się przed złożeniem wniosku, nie wcześniej niż 1 stycznia 2015.

Beneficjenci: osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność w zakresie chowu i hodowli ryb oraz przetwórstwa produktów akwakultury


Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje związane z przetwórstwem produktów akwakultury, między innymi:

  • Inwestycje budowlane
  • Nowe linie technologiczne
  • Środki transportu specjalistycznego do przeznaczone zarówno do przemieszczania się wewnątrz jak i do końcowego odbiorcy
  • Maszyny do przetwarzania odpadków na karmę lub zanętę.
  • Systemy zarządzania stawami
  • Fotowoltaika
  • Wszelka infrastruktura związana z prowadzeniem przetwórstwa rybnego

Więcej szczegółów:

+48517673548 Dawid Kowalczyk