Przejdź do treści

20 000 PLN
na wymianę eternitu

Nabór wniosków został zakończony.

Dla kogo?

Warunkiem uczestnictwa w programie jest ubezpieczenie w KRUS lub przyznanie dopłat bezpośrednich w roku 2021.

Wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku na którym wymieniany będzie dach.
Wsparcie nie jest udzielane na wymianę dachu na budynkach mieszkalnych.

W programie można ubiegać się o zaliczkę na inwestycję w wysokości maksymalnie 50% kwoty wsparcia, maksymalna kwota zaliczki to 10 000 zł.

Warunki programu


Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Zasady programu


Program nie wymaga przygotowania kosztorysu inwestorskiego, jedynym zobowiązaniem jest faktyczna wymiana pokrycia dachowego oraz utylizacja materiału zawierającego azbest.

Agencja nie wymaga faktur na zakup materiałów, wymianę można wykonać samodzielnie. Na realizacje inwestycji jest rok od jej rozpoczęcia, maksymalny termin realizacji to 31 grudnia 2025.

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.