Przejdź do treści

Inwestycje poprawiające
dobrostan bydła i świń

Nabór wniosków:
19 grudnia 2024 – 31 stycznia 2025

O programie

Program I.10.15 Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń realizowany przez ARiMR w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027).

Pomoc polega na dofinansowaniu inwestycji mających na celu m.in. poprawę dobrostanu zwierząt, a szczególnie w zakresie: zapewnienia bydłu dostępu do środowiska zewnętrznego poprawy zdrowotności oraz ograniczenia stresu termicznego bydła i świń.

Dla kogo?

Rolnik, który w okresie co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór, prowadził produkcję zwierzęcą w zakresie chowu lub hodowli świń lub chowu i hodowli bydła, a liczba zwierząt wynosi minimum 5 DJP.

Warunki wsparcia

Pomoc jest wypłacana w formie:

• refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji

Intensywność pomocy:

do 65% kosztów kwalifikowanych

Limit pomocy na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 150 000 zł

Możliwe inwestycje w ramach programu:

1. Budowa lub przebudowa wybiegów dla bydła 

2. Budowa lub przebudowa zbiorników na odcieki z wybiegu 

3. Wyposażenie pastwisk:

• zakup pastuchów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich działania (akumulatory, słupki, systemy bramowe, panele słoneczne ładujące akumulatory)

• budowa lub przebudowa wodopojów lub zakup mobilnych poideł (chodzi o możliwy zbiorowy dostęp do wody na pastwisku):

4. Zakup budek do grupowego odchowu cieląt do 8 tyg. życia tzw. iglo

5. Zakup zautomatyzowanych instalacji poprawiających mikroklimat w budynkach inwentarskich

Przykłady:
• systemy ogrzewania / chłodzenia pomieszczeń lub wentylacji awaryjnej
• systemy pomiarowej i kontrolujące obieg powietrza, stopień zapylenia, temperaturę, wilgotność
• systemy alarmowe do wykrywania awarii

6. Zakup systemów do zarządzania stadem lub dojem

7. Zakup urządzeń autonomicznych lub samobieżnych do czyszczenia podłóg w pomieszczeniach dla zwierząt

8. Zakup czochradeł 

Formularz kontaktowy

Jeżeli jesteś zainteresowany programem Inwestycje poprawiające dobrostan wypełnij poniższy formularz, nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefoniczne i omówią zasady programu oraz współpracy z nami.

www.papfu.pl/polityka-prywatnosci

Dlaczego PAPFU?

Jesteśmy największą firmą pozyskującą fundusze unijne dla rolników w Polsce.

142 miliony
złotych

W okresie 2020-2023 pozyskaliśmy 142 597 568 złotych z ARiMR w ramach PROW 2014-20.

>2500
klientów

Nasi doradcy obsługują obecnie ponad 2500 klientów: rolników i przedsiębiorców z całej Polski w ponad 10 programach.

>50
specjalistów

PAPFU to ponad 50 doświadczonych specjalistów, którzy czuwają nad Twoim wnioskiem aż do rozliczenia.

Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć.

Podpisując z Tobą umowę zobowiązujemy się prowadzić sprawę od bezpłatnej weryfikacji, aż do rozliczenia.

Przejrzyste warunki współpracy, bez żadnych dodatkowych opłat za zmiany, poprawki czy wnioski o płatność.

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 527-294-11-56 KRS:0000868150 REGON:387538350
Kapitał zakładowy 100 tys. zł