Przejdź do treści

Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska

Nabór wniosków:
5 września 2024 – 11 października 2024

O programie

Program I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu realizowany przez ARiMR w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027).

Pomoc polega na dofinansowaniu inwestycji mających na celu m.in. ograniczenie zużycia środków ochrony roślin lub nawozów, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, adaptację do zmian klimatu, w tym poprawę gospodarowania wodą w   gospodarstwie.

Dla kogo?

1. Powierzchnia gospodarstwa:
< poniżej 300 ha


2. Wielkość Ekonomiczna Gospodarstwa (WEG)
> powyżej 25 000 euro oraz
< poniżej 250 000 euro


3. Pomoc przyznaje się, jeżeli rolnik prowadzi działalność rolniczą, z której uzyskał roczny przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w jego gospodarstwie w wysokości co najmniej:
⦿ 75 000 zł – w przypadku obszarów A, C i D
lub
⦿ 45 000 zł – w przypadku obszaru B

Warunki wsparcia

Wsparcie udzielane będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

•do 65% kosztów – dla rolników poniżej 41 roku życia
•do 45% kosztów – dla starszych

Maksymalna kwota dotacji:
OBSZAR A – 300 000 zł
OBSZAR B – 1 300 000 zł (1 000 000 na budynki, 300 000 na maszyny)
OBSZAR C – 1 300 000 zł (1 000 000 na budynki, 300 000 na maszyny)
OBSZAR D – 300 000 zł – z obszaru D może skorzystać tylko grupa rolników (co najmniej 3), limit dotyczy całej grupy


Można wnioskować o wsparcie w kilku obszarach, limity nie łączą się.


Wsparcie wypłacane jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Obszar A

Rolnictwo precyzyjne

Obszar B

Rolnictwo ekologiczne

Obszar C

Przechowalnictwo

Obszar D

Maszyny do zbioru

Obszar A

Dla hodowców zwierząt

Wspierane są inwestycje dotyczące produkcji zwierzęcej polegające na stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej np. roboty paszowe, systemy monitoringu stada.

WAŻNE: Ze wsparcia wykluczeni są rolnicy prowadzący hodowlę drobiu, chyba że jest to produkcja ekologiczna.

Obszar B

Dla rolników, których co najmniej 80% upraw jest w systemie ekologicznym lub
co najmniej 50% upraw i cała produkcja zwierzęca.

Koszty kwalifikowane:

budowa lub modernizacja budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również
w miarę możliwości ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych

rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego

wybiegi oraz pastwiska dla zwierząt, w tym z wykorzystaniem
innowacyjnych rozwiązań,

budowie lub modernizacji budynków lub budowli oraz zakup nowego sprzętu do:
przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania produktów rolnych

zakup nowych maszyn i urządzeń służący do produkcji ekologicznej

Elementem inwestycje polegającej na budowie budynku inwentarskiego może być zakup gruntu – do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych czyli max 100 000 zł.

Obszar C

Inwestycje dotyczące przedłużania trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży.

Koszty kwalifikowane:

budowa lub modernizacja budynków
oraz
zakup nowych maszyn i urządzeń do:
przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych

Obszar D

Inwestycje polegające na zakupie samojezdnych lub przyczepianych maszyn do zbioru.
Nie są wspierane maszyny służące wyłącznie do transportu.

WAŻNE: Z obszaru D może skorzystać tylko grupa rolników (minimum 3)

Formularz kontaktowy

Jeżeli jesteś zainteresowany programem Inwestycje zwiększające konkurencyjność wypełnij poniższy formularz, nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefoniczne i omówią zasady programu oraz współpracy z nami.

Dlaczego PAPFU?

Jesteśmy największą firmą pozyskującą fundusze unijne dla rolników w Polsce.

142 miliony
złotych

W okresie 2020-2023 pozyskaliśmy 142 597 568 złotych z ARiMR w ramach PROW 2014-20.

>2500
klientów

Nasi doradcy obsługują obecnie ponad 2500 klientów: rolników i przedsiębiorców z całej Polski w ponad 10 programach.

>50
specjalistów

PAPFU to ponad 50 doświadczonych specjalistów, którzy czuwają nad Twoim wnioskiem aż do rozliczenia.

Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć.

Podpisując z Tobą umowę zobowiązujemy się prowadzić sprawę od bezpłatnej weryfikacji, aż do rozliczenia.

Przejrzyste warunki współpracy, bez żadnych dodatkowych opłat za zmiany, poprawki czy wnioski o płatność.

Dlaczego PAPFU?

Przejrzyste warunki współpracy, bez żadnych dodatkowych opłat za zmiany, poprawki czy wnioski o płatność.

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 527-294-11-56 KRS:0000868150 REGON:387538350
Kapitał zakładowy 100 tys. zł