Projekt Koniczyna

Rozwój technologii, regulacji prawnych oraz rynku odnawialnych źródeł energii stwarza nowe, bardzo korzystne możliwości zagospodarowania odpadów organicznych – w tym zwierzęcych i roślinnych. W szczególności, daje możliwość profesjonalnego, stałego odbioru odpadów, uzyskania wysokiej jakości naturalnego nawozu oraz darmowej energii cieplnej. Projekt Koniczyna skierowany jest do hodowców zwierząt gospodarskich, rolników prowadzących gospodarstwa o znacznej powierzchni oraz firm przetwórczych, wytwarzających duże ilości odpadów organicznych. Kontakt z nami pozwoli Ci dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do udziału w Projekcie i jakie korzyści może Ci przynieść.

Chcesz zrazem z nami skorzystać z zielonej transformacji, która w najbliższych latach czeka nasz kraj to zapraszamy do współpracy.

Rolnik

Jeżeli posiadasz co najmniej:

* 150 krów albo

* 2 000 świń albo

* 25 000 kur albo

* inne zwierzęta w ilości min. 150DJP.

Zakłady przetwórcze

Projekt Koniczyna skierowany jest do zakładów wytwarzających znaczne ilości odpadów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w szczególności z branż:
– mięsnej
– nabiałowej
– alkoholowej
– owocowo-warzywnej i innych spożywczych

Projekt Koniczyna

Projekt Koniczyna prowadzony jest przez Polską Agencję Pozyskiwania Funduszy Unijnych – lidera rynku pozyskiwania środków europejskich dla rolników, z programami dla zakładów przetwórczych. Projekt powstał w odpowiedzi na możliwość zwiększenia udziału i korzyści rolników oraz przetwórców z rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii