KPO dla Przetwórstwa MŚP

Do 15 milionów złotych zwrotu inwestycji dla zakładów przetwórczych i firm spożywczych.
Nabór wniosków:
17 października – 18 listopada 2022

Film na temat programu

Dla kogo?

Firmy przetwórcze i spożywcze z wyjątkiem produkcji piwa, alkoholu oraz tytoniu:

Mikroprzedsiębiorstwa

1-9 pracowników
obrót poniżej 2 milionów euro

Małe firmy

10-49 pracowników
obrót poniżej 10 milionów euro

Średnie firmy

50-249 pracowników
obrót poniżej 50 milionów euro

Kwoty wsparcia:

Mikro:

3 000 000 zł

Małe:

10 000 000 zł

Średnie:

15 000 000 zł

do 50 % zwrotu kosztów kwalifikowanych
wymagany wkład własny

Koszty kwalifikowane do dofinansowania:

budowa i modernizacja budynków produkcyjnych, socjalnych, magazynowych;

zakup i instalacja nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu;

zakup specjalistycznych środków transportu;

budowa infrastruktura do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalnia ścieków;

• instalacja odnawialnych źródeł energii takich jak: biogazownia, fotowoltaika, pompy ciepł
aFormularz kontaktowy

O programie

W październiku ARiMR uruchomi nabór dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Dofinansowane udzielane będzie w ramach inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Uruchomienie naboru nie jest uzależnione od wypłaty środków KPO z Unii Europejskiej. Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowane przez Polski Fundusz Rozwoju

5 sierpnia oficjalnie została podpisana umowa ws. finansowania inwestycji KPO pomiędzy PFR a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nabór wniosków odbędzie się w terminie 17 października – 18 listopada 2022.

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.