Przejdź do treści

Małe przetwórstwo

Do 500 000 zł dotacji
na działalność przetwórczą
Nabór wniosków:
3 stycznia 2024 – 5 lutego 2024

O programie

Program realizowany będzie w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nabór wniosków:
3 stycznia 2024 – 5 lutego 2023
Organizowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dla kogo?

Program skierowany jest do rolników którzy
rozpoczynają lub prowadzą działalność
w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub
akwakultury.

Wnioskodawca musi być ubezpieczony w KRUS lub mieć przyznane dopłaty bezpośrednie za rok 2022.

Warunki wsparcia

Wsparcie udzielane będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

•do 70% kosztów – dla lub wnioskodawców poniżej 41 roku życia

•do 60% kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł.
Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty to 15 000 zł.

Wsparcie wypłacane jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia.
Istnieje możliwość wnioskowania o 50% zaliczki.

Koszty kwalifikowane w programie:

Budowa, modernizacja lub remont budynków służących do:
• przetwarzania,
• przechowywania,
• przygotowania do sprzedaży
• wprowadzania do obrotu
produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Zakup nowych maszyn i urządzeń służących do:
• przetwarzania,
• przechowywania,
• przygotowania do sprzedaży
• wprowadzania do obrotu
produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Zakupu nowych środków transportu (samochody elektryczne lub na CNG)

Budowa, w tym rozbudowa, przebudowa lub remont połączony
z modernizacją infrastruktury i urządzeń do:
• składowania i zagospodarowania odpadów,
• oczyszczalni ścieków, biogazowni,
• systemów fotowoltaicznych,
• słonecznych systemów grzewczych,
• instalacji odzysku ciepła,
• pomp ciepła,
kotłów i pieców na biomasę

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz pozyskać 500 000 zł na działalność przetwórczą wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.
Nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefonicznie w ramach bezpłatnej konsultacji.

Dlaczego PAPFU?

Jesteśmy największą firmą pozyskującą fundusze unijne dla rolników w Polsce.

142 miliony
złotych

W okresie 2020-2023 pozyskaliśmy 142 597 568 złotych z ARiMR w ramach PROW 2014-20.

>2500
klientów

Nasi doradcy obsługują obecnie ponad 2500 klientów: rolników i przedsiębiorców z całej Polski w ponad 10 programach.

>50
specjalistów

PAPFU to ponad 50 doświadczonych specjalistów, którzy czuwają nad Twoim wnioskiem aż do rozliczenia.

Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć.

Podpisując z Tobą umowę zobowiązujemy się prowadzić sprawę od bezpłatnej weryfikacji, aż do rozliczenia.

Przejrzyste warunki współpracy, bez żadnych dodatkowych opłat za zmiany, poprawki czy wnioski o płatność.

Rozwój małych gospodarstw

Kontynuacja programu Restrukturyzacja małych gospodarstw.
100 000 zł lub 120 000 zł dotacji na maszyny i buynki dla małych gospodarstw (do 25 000 EUR WEG)

Nabór wniosków: 11 lipca – 9 sierpnia 2024

FF

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 527-294-11-56 KRS:0000868150 REGON:387538350
Kapitał zakładowy 100 tys. zł