Przejdź do treści

Poniżej wszystkie dostępne kody PKD w ramach których możesz założyć działalność w ramach programu Premia na pozarolniczą działalność gospodarczą PROW 2014-2020. Żeby sprawdzić czy na liście znajduje się kod związany z działalnością, którą chcesz założyć wciśnij na klawiaturze przyciski CTRL oraz F.

01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
02.20.Z Pozyskiwanie drewna
02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
08.92.Z Wydobywanie torfu
08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.52.Z Produkcja lodów
10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.84.Z Produkcja przypraw
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
11.05.Z Produkcja piwa
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej
13.10.B Produkcja przędzy wełnianej
13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych
13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych
13.20.В Produkcja tkanin wełnianych
13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
13.20.D Produkcja pozostałych tkanin
13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
13.93.Z Produkcja dywanów i chodników
13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej
14.12.Z Produkcja odzieży roboczej
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.Z Produkcja bielizny
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich
14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych
14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej
15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.20.Z Produkcja obuwia
16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17.11.Z Produkcja masy włóknistej
17.12.Z Produkcja papieru i tektury
17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
17.24.Z Produkcja tapet
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.53.Z Produkcja olejków eterycznych
22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
23.11.Z Produkcja szkła płaskiego
23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego
23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek
23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych
23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno
24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
24.34.Z Produkcja drutu
24.44.Z Produkcja miedzi
24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
24.52.Z Odlewnictwo staliwa
24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich
24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
24.54.В Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów
25.73.Z Produkcja narzędzi
25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
25.92.Z Produkcja opakowań z metali
25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94.Z Produkcja złączy i śrub
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających
30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
31.03.Z Produkcja materaców
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
32.11.Z Produkcja monet
32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych
32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z Handel energią elektryczną
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.41.Z Transport drogowy towarów
49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.В Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.29.В Działalność śródlądowych agencji transportowych
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.В Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.В Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.В Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
75.00.Z Działalność weterynaryjna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.В Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.В Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
80.30.Z Działalność detektywistyczna
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (callcenter)
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.32.A Technika
85.32.В Zasadnicze szkoły zawodowe
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.В Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.В Działalność pogotowia ratunkowego
86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.D Działalność paramedyczna
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.01.A Działalność bibliotek
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana