Zanim wypełnisz formularz kontaktowy obejrzyj proszę powyższy film, który specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy, są tam najważniejsze informacje dotyczące Programu.

Bezzwrotna premia do 250 000 zł na pozarolniczą działalność gospodarczą dla ubezpieczonych w KRUS (minimum 12 miesięcy).

Ponad 400 kodów PKD, aktualnie trwa ostatni nabór wniosków w programie Premia na działalność pozarolniczą, zapewniamy kompleksową obsługę programu oraz wszelkich formalności aż do rozliczenia.

Nabór wniosków został zakończony, program nie będzie kontynuowany w następnych latach


Restrukturyzacja małych gospodarstw

Pozyskaj 60 tys. złotych bezzwrotnej premii na restrukturyzacje swojego gospodarstwa. Dla ubezpieczonych w KRUS lub ZUS, wystarczy 1ha ziemi rolnej.

nabór wniosków: nabór wniosków do 14 lipca

Podstawowe informacje o programie

Jest to ostatni nabór wniosków w ramach poddziałania 6.2 “ Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
Jest to bezzwrotna pomoc na utworzenie firmy. Kwota premii jest uzależniona od ilości stworzonych miejsc pracy:


250 000 PLN
samozatrudnienie + 2 etaty
200 000 PLN
samozatrudnienie + etat
150 000 PLN
samozatrudnienie

Dodatkowe miejsca pracy należy stworzyć przed złożeniem wniosku o II ratę płatności (najpóźniej po dwóch latach od wypłaty pierwszej raty) i muszą być utrzymane przez 2 lata od momentu wypłaty II raty. Pierwsze dwa lata traktowane są “rozruchowo” i nie ma obowiązku zatrudniania pracowników.

Z premii mogą skorzystać również osoby na podwójnym KRUS-ie, jednakże w każdym z przypadków muszą stworzyć jeden etat więcej ponieważ samozatrudnienie nie będzie nowym miejscem pracy. Takie osoby muszą również rozszerzyć działalność o nowy kod PKD, zakupy związane muszą być z tym kodem.

Premia jest wypłacana w dwóch ratach:
I rata – 80% kwoty, wypłacane zaliczkowo przed rozpoczęciem inwestycji
II rata – 20% kwoty, należne po realizacji biznesplanu

Minimum 70% premii należy przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, to mogą być:
• maszyny, urządzenia;
• budowa lub remonty;
• pojazdy

Natomiast maksymalnie 30% można wykorzystać inne koszty związane z działalnością, czyli np.:
• koszty bieżącej działalności;
• środki obrotowe;
• materiały

Warunki programu

Współpracę rozpoczynamy od weryfikacji czy spełniasz warunki niezbędne do uzyskania premii.

restrukturyzacja warunki

Pomysły na biznes

W ramach programu możesz otworzyć działalność pozarolniczą w ramach ponad 400 kodów PKD.

Warunki współpracy

Zapoznaj się z warunkami współpracy z Polską Agencją Pozyskiwania Funduszy Unijnych.


Nasi specjaliści


Dominik Zwierzyński

Specjalista ds. działalności pozarolniczej
dominik.zwierzynski@papfu.pl

Julia Stefaniak

Specjalistka ds. działalności pozarolniczej
julia.stefaniak@papfu.pl


Zmieniamy obraz
polskiej wsi

PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.