Przejdź do treści

Nabór wniosków został zakończony, program nie będzie kontynuowany w następnych latach.


Nowe programy z PROW 2023-2027

Premie dla młodych rolników

200 000 złotych bezzwrotnej premii na rozpoczęcie działalności rolniczej.

Nabór wniosków: II kwartał 2023


Rozwój małych gospodarstw

Kontynuacja programu Restrukturyzacja małych gospodarstw.
100 000 zł lub 120 000 zł dotacji dla małych gospodarstw.

Nabór wniosków: II kwartał 2023


Zmieniamy obraz
polskiej wsi

PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.