Restrukturyzacja małych gospodarstw

Warunki przyznawania pomocy w ramach programu “Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach  PROW 2014-2020.

Nabór wniosków: tegoroczny nabór wniosków został zakończony

Poniżej znajdują się warunki uczestnictwa w programie. Następny nabór wniosków przewidziany jest na początek roku 2022. Jeżeli jesteś zainteresowany wypełnij krótki formularz kontaktowy i odpowiedz na wiadomość z kilkoma pytaniami. Sprawdzimy czy będziesz spełniał warunki w przyszłym naborze, jeżeli nie to doradzimy Ci co zrobić żeby pozyskać środki w ramach programu.

  1. Jesteś posiadaczem (możesz być dzierżawcą) co najmniej 1 ha gruntów rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;

  2.  Przynajmniej 25% dochodu lub przychodu pochodzi z działalności rolniczej. Jest to obliczane na podstawie Wartości Ekonomicznej Gospodarstwa, czyli tego co będzie złożone w tym roku we wniosku o dopłaty bezpośrednie. Nawet jeżeli wydaje Ci się że nie spełniasz tego warunku to jest jeszcze możliwość zwiększenia tej wartości.

  3. Wartość Ekonomiczna Gospodarstwa wynosi mniej niż 13 000 euro.

  4. Nie korzystałeś z programów pomocowych takich jak:

  • Młody rolnik (PROW 2007-2013, PROW 2014-2020);
  • Modernizacja gospodarstw rolnych (PROW 2007-2013, PROW 2014-2020);
  • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

  5. Twój współmałżonek/współmałżonka nie korzystał/a z “Pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”

  6. Uzyskasz minimum 7 punktów.

  Z nami będziesz ich miał zdecydowanie ponad 10.

  Zasady programu

  Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi programu.