Procedura współpracy

Etapy przygotowania dokumentów aplikacyjnych stanowiących podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania 6.3 „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW na lata 2014 – 2020Zmieniamy obraz
polskiej wsi

PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.