16 maja ruszył ostatni nabór wniosków w programie Restrukturyzacja małych gospodarstw.
Przygotowaliśmy film, w którym poruszamy najważniejsze kwestie – zapraszamy do oglądania!

60 000 zł bezzwrotnej premii dla małych gospodarstw rolnych ( co najmniej 1 hektar fizyczny ), nie musisz być w KRUS, bezpłatnie sprawdzimy czy się kwalifikujesz.

Pieniądze możesz przeznaczyć na zakup ziemi, inwestycje budowlane, zakup maszyn lub zwierząt.

Bezpłatna weryfikacja telefoniczna – pracujemy w godzinach 7.00-21.00 od poniedziałku do soboty.

22 100 57 05

Nabór wniosków tylko do 14 lipca 2022 (ostatni nabór)

Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypełnij krótki formularz kontaktowy, nasi analitycy skontaktują się z Tobą w ciągu tygodnia w celu weryfikacji czy kwalifikujesz się do programu i czy możemy Ci pomóc pozyskać premię.

Gwarantujemy, że będziesz miał wystarczającą ilość punktów żeby znaleźć się na liście rankingowej, w przypadku niepowodzenia dostaniesz zwrot całej opłaty podstawowej. Jesteśmy pewni naszego sukcesu.

Według oficjalnych danych Ministerstwa Rolnictwa na dzień 30 kwietnia 2022 roku budżet programu Restrukturyzacja małych gospodarstw został wykorzystany w 60%
Ilość dostępnych środków wystarczy na około 32 727 wniosków. W ubiegłym roku ARiMR wydał 18 166 pozytywnych decyzji.
Jest to ostatni nabór wniosków z tego programu, w przyszłych latach będzie on kontynuowany w innej formie.


Formularz kontaktowy  Informacje o programie

  restrukturyzacja małych gospodarstw – podstawowe informacje

  Podział środków

  • I rata – 80% całkowitej kwoty pomocy – 48 000 zł
  (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

  • II rata – 20% całkowitej kwoty pomocy – 12 000 zł
  (wniosek o płatność II raty składa się udokumentowaniu wydania 60 000, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).

  Minimum 80% całej inwestycji muszą stanowić nowe środki trwałe:

  • zakup nowych maszyn
  • zakup gruntów ornych
  • budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych • infrastruktura gospodarstwa (np. plac manewrowy, wiata)
  • założenie sadów lub plantacji o okresie produkcyjnym ponad 5 lat
  • zakup zwierząt gospodarskich stada podstawowego

  Pozostałe 20% premii może zostać rozliczone poprzez zakup środków do produkcji, czyli:

  • paliwo rolnicze
  • środki ochrony roślin
  • pasze dla zwierząt
  • środki ochrony roślin
  • nawozy mineralne lub organiczne
  • pozostałe środki do produkcji rolnej

  Jak wygląda współpraca z nami?

  Zakres obsługi PAPFU w trakcie trwania programu

  Zapewniamy kompleksową obsługę aż do rozliczenia:

  • wstępna weryfikacja możliwości skorzystania z programu
  • przygotowanie wniosku i biznesplanu
  • indywidualna optymalizacja punktowa
  • kontakt z ARiMR oraz ewentualne poprawki, wyjaśnienia, zmiany
  • doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy
  • przygotowanie wniosków o płatność
  • przygotowanie rozliczenia
  • cała współpraca odbywa się zdalnie

  Koszt obsługi :
  • Opłata podstawowa
  1800 zł netto ( 2214 zł brutto) po podpisaniu umowy
  • Opłata za sukces
  1800 zł netto ( 2214 zł brutto) po wypłacie środków z ARiMR

  Gwarantujemy, że będziesz miał wystarczającą ilość punktów żeby znaleźć się na liście rankingowej, w przypadku niepowodzenia dostaniesz zwrot całej opłaty podstawowej.
  Jesteśmy pewni naszego sukcesu.


  Inne programy


  Premia na pozarolniczą działalność

  Do 250 tysięcy złotych bezzwrotnej premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla ubezpieczonych w KRUS.

  Nabór wniosków: 28 luty – 31 maja 2022


  Zmieniamy obraz
  polskiej wsi

  PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.