Dziękujemy za wypełnienie formularza

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefonicznie w ciągu najbliższych dni i zweryfikują czy kwalifikujesz się do programu.

Jeżeli jesteś zdecydowany na udział w programie skontaktuj się z nami telefonicznie aby przyspieszyć proces.

Nabór trwa do 14 lipca, zdążymy przygotować Twój wniosek.
Pracujemy w godzinach:
7.00-21.00 pon-pt
9.00-17.00 sob

22 100 57 05


restrukturyzacja małych gospodarstw

Podział środków

• I rata – 80% całkowitej kwoty pomocy – 48 000 zł
(wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

• II rata – 20% całkowitej kwoty pomocy – 12 000 zł
(wniosek o płatność II raty składa się udokumentowaniu wydania 60 000, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).

Minimum 80% całej inwestycji muszą stanowić nowe środki trwałe:

• zakup nowych maszyn;
• budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych • infrastruktura gospodarstwa (np. plac manewrowy, wiata)
• założenie sadów lub plantacji o okresie produkcyjnym ponad 5 lat
• zakup zwierząt gospodarskich stada podstawowego
• zakup gruntów ornych

Pozostałe 20% premii może zostać rozliczone poprzez zakup środków do produkcji, czyli:

• paliwo rolnicze
• środki ochrony roślin
• nawozy mineralne lub organiczne • pasze dla zwierząt
• pozostałe środki do produkcji rolnej


Zmieniamy obraz
polskiej wsi

PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.