Dziękujemy za wypełnienie formularza

Nasi analitycy skontaktują się z Tobą telefonicznie w ciągu tygodnia i zweryfikują czy kwalifikujesz się do programu

Żeby przyspieszyć kontakt z doradcą to podany adres mailowy wysłaliśmy pytania weryfikacyjne dotyczące gospodarstwa.Prosimy o dokładną odpowiedź na przesłane pytania.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na temat programu i współpracy z nami, prosimy o zapoznanie się przed kontaktem z doradcą, nabór wniosków trwa tylko do 14 lipca.


Według oficjalnych danych Ministerstwa Rolnictwa na dzień 30 kwietnia 2022 roku budżet programu Restrukturyzacja małych gospodarstw został wykorzystany w 60%
Ilość dostępnych środków wystarczy na około 32 727 wniosków. W ubiegłym roku ARiMR wydał 18 166 pozytywnych decyzji.
Jest to ostatni nabór wniosków z tego programu, w przyszłych latach będzie on kontynuowany w innej formie.

restrukturyzacja małych gospodarstw

Podział środków

• I rata – 80% całkowitej kwoty pomocy – 48 000 zł
(wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

• II rata – 20% całkowitej kwoty pomocy – 12 000 zł
(wniosek o płatność II raty składa się udokumentowaniu wydania 60 000, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).

Minimum 80% całej inwestycji muszą stanowić nowe środki trwałe:

• zakup nowych maszyn;
• budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych • infrastruktura gospodarstwa (np. plac manewrowy, wiata)
• założenie sadów lub plantacji o okresie produkcyjnym ponad 5 lat
• zakup zwierząt gospodarskich stada podstawowego
• zakup gruntów ornych

Pozostałe 20% premii może zostać rozliczone poprzez zakup środków do produkcji, czyli:

• paliwo rolnicze
• środki ochrony roślin
• nawozy mineralne lub organiczne • pasze dla zwierząt
• pozostałe środki do produkcji rolnej

Jak wygląda współpraca z nami?

Zakres obsługi PAPFU w trakcie trwania programu

Zapewniamy kompleksową obsługę aż do rozliczenia:

• wstępna weryfikacja możliwości skorzystania z programu
• przygotowanie wniosku i biznesplanu
• indywidualna optymalizacja punktowa
• kontakt z ARiMR oraz ewentualne poprawki, wyjaśnienia, zmiany
• doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy
• przygotowanie wniosków o płatność
• przygotowanie rozliczenia
• cała współpraca odbywa się zdalnie

Koszt obsługi:
• Opłata podstawowa
1800 zł netto ( 2214 zł brutto) po podpisaniu umowy
• Opłata za sukces
1800 zł netto ( 2214 zł brutto) po wypłacie środków z ARiMR

Gwarantujemy, że będziesz miał wystarczającą ilość punktów żeby znaleźć się na liście rankingowej, w przypadku niepowodzenia dostaniesz zwrot całej opłaty wstępnej.


Zmieniamy obraz
polskiej wsi

PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.