Przejdź do treści
papfu logo

Gratulacje

Spełniasz warunki programu i możesz pozyskać 60 000 zł.

Gwarantujemy, że będziesz miał wystarczającą ilość punktów żeby znaleźć się na liście rankingowej, w przypadku niepowodzenia dostaniesz zwrot całej opłaty podstawowej.

Jesteśmy pewni naszego sukcesu


W ciągu tygodnia skontaktuje się z Tobą jeden z naszych doradców.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na temat programu i współpracy z nami, prosimy o zapoznanie się przed kontaktem z doradcą, nabór wniosków trwa tylko do 14 lipca.

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW – PODSTAWOWE INFORMACJE

Podział środków

• I rata – 80% całkowitej kwoty pomocy – 48 000 zł
(wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

• II rata – 20% całkowitej kwoty pomocy – 12 000 zł
(wniosek o płatność II raty składa się udokumentowaniu wydania 60 000, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).

Minimum 80% całej inwestycji muszą stanowić nowe środki trwałe:

• zakup nowych maszyn
• zakup gruntów ornych
• budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych • infrastruktura gospodarstwa (np. plac manewrowy, wiata)
• założenie sadów lub plantacji o okresie produkcyjnym ponad 5 lat
• zakup zwierząt gospodarskich stada podstawowego

Pozostałe 20% premii może zostać rozliczone poprzez zakup środków do produkcji, czyli:

• paliwo rolnicze
• środki ochrony roślin
• nawozy mineralne lub organiczne • pasze dla zwierząt
• pozostałe środki do produkcji rolnej

Jak wygląda współpraca z nami?

Film na temat programu

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.