Przejdź do treści

Roboty i coboty

Urządzenia sterowane zdalnie lub całkowicie autonomiczne, realizujące zadania po zaprogramowaniu przez użytkownika lub odpowiednio skonfigurowany system. Na świecie najczęściej spotykane roboty to maszyny do:
autonomicznej uprawy
siewu i opryskiwania (samobieżne zestawy z lub bez traktora),
roboty do ochrony roślin – automatyczne wykrywanie chwastów lub szkodników i mechaniczna ich eliminacja lub usunięcie porażonych roślin.

Inną gałęzią robotyki rolniczej są maszyny robotyczne do zbioru owoców, samodzielnie rozpoznające stadium dojrzałości owoców na roślinie i wybiórczo zbierających tylko te o odpowiedniej dojrzałości.

robot rolnictwo 4.0

Zdalne systemy wykonawcze

Systemy wykonujące pracę, sterowane przez operatora lub automatycznie przez DSS lub FMS. Przykładem mogą tu być zawory w nawodnieniach, zastawki na sieci melioracyjnej sterowanej na podstawie pomiaru wilgotności pól, działka soniczne do rozpędzania chmur, wiatraki przeciwmrozowe, zamgławiacze.

Systemy ulepszające starsze rozwiązania

Systemy umożliwiające zastosowanie najnowszych technologii na starszych maszynach. Dobrym przykładem są tu sterowniki GPS do traktorów, sterowniki zaworów

Drony

Drony realizujące aplikację środków czynnych lub nawozów według zasad rolnictwa precyzyjnego tj. tylko tam, gdzie trzeba i tylko tyle ile niezbędne. Dorny mogą operować autonomicznie na podstawie map otworzonych np. przez drony obserwacyjne lub bezpośrednio na podstawie obserwacji własnej.

Drony rozpoznawcze, wyposażone w kamery specjalistyczne, stosowane: do mapowania wigoru roślin, co daje informacje o stanie łanu/plantacji i lokalizacji, gdzie występują niedobory wody lub składników; wykrywania ognisk chorób lub ekspansji szkodników czy szkód łowieckich.

Czujniki i sensory

Czujniki przetwarzają wielkość mierzoną na sygnał elektryczny, który może być przesyłany i odczytywany przez urządzenia, które na podstawie pomiaru dają bezpośrednio informacje rolnikowi (np. jaka jest wilgotność lub ile trzeba wody do nawodnienia) albo automatycznie ustawia urządzenia – np. dawkowanie wody czy nawozów. Dane z czujników mogą też być wysyłane do systemu zarządzania gospodarstwem i ten daje informację rolnikowi lub steruje automatycznie urządzeniami.
Popularne czujniki:
meteorologiczne
• wilgotności gleby
• lokalizacji
• na ciele zwierząt gospodarskich
• biosensory
• optyczne
• operacyjne do maszyn


Systemy wspierania decyzji

Systemy komputerowe, stacjonarne lub on-line, które na podstawie pomiarów różnych parametrów wykonywanych za pomocą czujników lub importowanych z baz danych w Internecie, dają rolnikowi informację niezbędną do podejmowania decyzji co do stosowania praktyk i zabiegów. Systemy te mogą również wykonywać automatycznie zadania np. kontrola nawadniania. Do automatyzacji potrzebne są elementy wykonawcze np. zawory.

Systemy zarządzania gospodarstwem (FMS)

Systemy przeznaczone do kompleksowego zarządzania w gospodarstwie (FMS). Zawierają najczęściej moduły:
• magazynowe do nawozów i środków ochrony roślin;
• inwentaryzacja i rejestracja czasu pracy maszyn;
• mapowe do kartowania pól, rolnictwa precyzyjnego obsługujące tworzenie map zawartości składników czy stref nawodnieniowych,
• czas pracy i zadaniowanie pracowników,
• systemy wspierania decyzji;
• automatycznego przygotowywania raportów: ślad węglowy, ślad wodny, paszport żywnościowy, zużycie wody na tonę plonu itd.
• analizy danych z gospodarstwa np. pracochłonności i kosztu zabiegów

Najbardziej zaawansowane systemy umożliwiają programowanie urządzeń autonomicznych – od systemów nawodnień, po roboty polowe.

Maszyny współpracujące z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa

Maszyny wyposażone w funkcje przewodowej lub bezprzewodowej komunikacji, wymiany danych lub sterowania (w szczególności w czasie rzeczywistym). Rolnik powinien wskazać z jakimi systemami rolnictwa 4.0 sprzęt będzie współpracował (systemy wspierania decyzji, systemy zarządzania gospodarstwem, itd.).

Formularz kontaktowy

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 527-294-11-56 KRS:0000868150 REGON:387538350
Kapitał zakładowy 100 tys. zł