Przejdź do treści

Usługi dla leśnictwa

NOWY ZAKRES W PROGRAMIE
Dla istniejących działalności:
• co najmniej 2 lata prowadzenia działalności
• co najmniej 10 tys. zł obrotu w każdym roku działalności.
50% zwrotu do 500 000 zł

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem 500 000 zł na rozwój usług dla rolnictwa i leśnictwa wypełnij formularz kontaktowy poniżej, nasi doradcy skontaktują się z Tobą i przedstawią szczegóły programu oraz warunki współpracy z PAPFU.

  Zakres wsparcia:

  Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się w przypadku działalności:

  Usługowej związanej z leśnictwem:

  1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:
  2. przeznaczonych do:
   • przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia;
   • zalesień i odnowień;
   • pielęgnacji upraw leśnych;
   • ochrony lasu;
   • przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew;
   • pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;
  3. ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
  4. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
  5. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
  6. opłaty za patenty i licencje;
  7. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto); 

  Wspierane kody PKD:

  02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

  Podklasa ta obejmuje:

  • działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie:
   • urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów,
   • zagospodarowania lasu,
   • ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych,
   • doradztwa związanego z zarządzaniem lasem,
   • przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
  • działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu,
  • działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie,
  • wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą,
  • pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem

  Prowizja uzależniona od sukcesu

  Wypłata naszego wynagrodzenia jest uzależniona od przyznania Państwu pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Kompleksowa obsługa

  Pomagamy na każdym etapie zaczynając od wstępnej weryfikacji czy spełniasz wymagania programu, aż do rozliczenia całej premii. Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć

  Doświadczenie

  Zaufało nam tysiące rolników i przedsiębiorców z całego kraju.
  W półtora roku staliśmy się liderem pozyskiwania funduszy dla rolników, aktualnie zatrudniamy ponad 100 osób.

  Zmieniamy obraz
  polskiej wsi

  PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.