Przejdź do treści

Melioracja w rolnictwie

NOWY ZAKRES W PROGRAMIE
W tym roku program został rozszerzony o usługi melioracji dla rolnictwa, umożliwia to na przykład zakup koparki.

Dla nowych i istniejących działalności.
65% zwrotu do 500 000 zł

Nabór wniosków do 21 października.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem 500 000 zł na rozwój usług dla rolnictwa i leśnictwa wypełnij formularz kontaktowy poniżej, nasi doradcy skontaktują się z Tobą i przedstawią szczegóły programu oraz warunki współpracy z PAPFU.

  Zakres wsparcia:

  Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się w przypadku działalności:

  Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych

  1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:
   1. regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych;
   2. układania drenażu;
   3. kopania stawów oraz zbiorników;
   4. utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;
  2. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
  3. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
  4. opłaty za patenty i licencje;
  5. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

  Wspierane kody PKD :

  42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

  Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów.

  Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

  • rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  • magistrali i linii wodociągowych,
  • systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników,
  • sieci kanalizacyjnych, włączając remonty,
  • oczyszczalni ścieków, stacji pomp

  42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 

  Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

  • dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przystani, śluz itp.,
  • zapór wodnych oraz grobli (wały ochronne, rowy odwadniające)
  • pogłębianie dna dróg wodnych.

  Maszyny zakupione w programie muszą być wykorzystywane do świadczenia usług dla rolnictwa.


  Prowizja uzależniona od sukcesu

  Wypłata naszego wynagrodzenia jest uzależniona od przyznania Państwu pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Kompleksowa obsługa

  Pomagamy na każdym etapie zaczynając od wstępnej weryfikacji czy spełniasz wymagania programu, aż do rozliczenia całej premii. Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć

  Doświadczenie

  Zaufało nam tysiące rolników i przedsiębiorców z całego kraju.
  W półtora roku staliśmy się liderem pozyskiwania funduszy dla rolników, aktualnie zatrudniamy ponad 100 osób.

  Zmieniamy obraz
  polskiej wsi

  PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.