Przejdź do treści

Nowe technologie w rolnictwie

NOWY ZARKES W PROGRAMIE

Dla nowych i istniejących działalności:

65% zwrotu do 500 000 zł

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem 500 000 zł na rozwój usług dla rolnictwa i leśnictwa wypełnij formularz kontaktowy poniżej, nasi doradcy skontaktują się z Tobą i przedstawią szczegóły programu oraz warunki współpracy z PAPFU.

  Zakres wsparcia:

  Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się w przypadku działalności:

  Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych: 

  1. zakup:
  2. stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan;
  3. sensorów;
  4. urządzeń i czujników do pomiaru:
   • wilgotności gleby;
   • zasolenia gleby;
   • temperatury;
   • jakości powietrza;
   • jakości wody;
  5. urządzeń sterujących;
  6. pedometrów i akcelerometrów;
  7. dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów;
  8. stacji meteo;
  9. gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur obliczeniowych, przestrzeni dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu jako usługa SaaS w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
  10. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
  11. zakup sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym niż wymieniony w pkt 2, w tym laptopa, tabletu, serwera w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
  12. wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
  13. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
  14. opłaty za patenty i licencje;
  15. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

  Wspierane kody PKD:

  62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

  Podklasa ta obejmuje:

  pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

  Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

  • rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
  • pisanie programów na zlecenie użytkownika,
  • projektowanie stron internetowych.

  62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

  Podklasa ta obejmuje:

  • zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające.

  62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

  Podklasa ta obejmuje:

  • zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające.

  Maszyny zakupione w programie muszą być wykorzystywane do świadczenia usług dla rolnictwa.


  Prowizja uzależniona od sukcesu

  Wypłata naszego wynagrodzenia jest uzależniona od przyznania Państwu pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Kompleksowa obsługa

  Pomagamy na każdym etapie zaczynając od wstępnej weryfikacji czy spełniasz wymagania programu, aż do rozliczenia całej premii. Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć

  Doświadczenie

  Zaufało nam tysiące rolników i przedsiębiorców z całego kraju.
  W półtora roku staliśmy się liderem pozyskiwania funduszy dla rolników, aktualnie zatrudniamy ponad 100 osób.

  Zmieniamy obraz
  polskiej wsi

  PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.