Warunki programu Modernizacja gospodarstw

Warunki przyznawania pomocy w ramach programu “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach  PROW 2014-2020.

Nabór wniosków: 21 czerwca – 20 września 2021

Poniżej znajdują się warunki uczestnictwa w programie. Jeżeli chcesz żebyśmy pomogli Ci dowiedzieć się czy możesz z niego skorzystać wypełnij krótki formularz kontaktowy, a odezwiemy się do Ciebie i sprawdzimy czy masz taką możliwość.

  1. Posiadasz od 1 ha do 300ha użytków rolnych (mogą być też stawy) lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;

  2. Osiągnąłeś przychód z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 000 zł w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  *jeżeli prowadzisz działalność rolniczą krócej niż 12 miesięcy powyższy warunek Cię nie dotyczy.

  3. Wartość Ekonomiczna Gospodarstwa mieści się w przedziale od 13 000 euro do 200 000 euro;

  * w przypadku producentów trzody chlewnej do 250 000 euro.

  * WEG nie ma znaczenia w przypadku inwestycji w nawodnienia

  4. Inwestycja nie może dotyczyć chowu drobiu, chyba że jest to chów ekologiczny.

  Zasady programu

  Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi programu.