Warunki współpracy z PAPFU – Młody rolnik

Warunki współpracy z Polską Agencją Pozyskiwania Funduszy Unijnych w ramach programu Premia dla młodych rolników

Zakres obsługi:

  • wstępna weryfikacja możliwości skorzystania z programu;
  • pomoc w wyborze inwestycji;
  • optymalizacja punktowa;
  • przygotowanie wniosku i biznesplanu;
  • kontakt z ARiMR oraz ewentualne poprawki, wyjaśnienia, zmiany;
  • doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;
  • przygotowanie wniosków o płatność;
  • przygotowanie sprawozdania z biznes planu (rozliczenie środków z ARiMR).

Nasze wynagrodzenie:   

5% prowizji od przyznanej pomocy, nasze wynagrodzenie jest uzależnione od skuteczności naszych działań

Zasięg działania: cały kraj

Współpracę rozpoczynamy od wstępnej konsultacji telefonicznej.

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.