Warunki współpracy z PAPFU

Warunki współpracy z Polską Agencją Pozyskiwania Funduszy Unijnych.

Zakres obsługi:

  • wstępna weryfikacja możliwości skorzystania z programu;
  • pomoc w wyborze inwestycji;
  • optymalizacja punktowa
  • przygotowanie wniosku i realnego biznesplanu;
  • kontakt z ARiMR oraz ewentualne poprawki, wyjaśnienia, zmiany;
  • doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;
  • przygotowanie wniosków o płatność;
  • przygotowanie sprawozdania z biznes planu.

Koszt obsługi:  6% prowizji od przyznanej pomocy w programie Restrukturyzacja Małych Gospodarstw:
• Opłata podstawowa
1800 zł netto ( 2214 zł brutto) po podpisaniu umowy
• Opłata za sukces
1800 zł netto ( 2214 zł brutto) po wypłacie środków z ARiMR

Gwarantujemy, że będziesz miał wystarczającą ilość punktów żeby znaleźć się na liście rankingowej, w przypadku niepowodzenia dostaniesz zwrot całej opłaty wstępnej.

Zasięg działania: cały kraj

Współpracę rozpoczynamy od wstępnej konsultacji telefonicznej.