Przejdź do treści

Dotacja na poprawę BHP

Do 300 000 złotych dotacji z ZUS na poprawę warunków BHP.
Nabór wniosków:
17 kwietnia – 18 maja 2023

Najważniejsze informacje

Kwota wsparcia

Minimalna kwota: 10 000 zł
Maksymalna kwota: 300 000 zł.

Poziom wsparcia

do 80% zwrotu kosztów wypłacane w dwóch transzach:
1. transza 60% – zaliczka
2. transza 40%

Termin naboru

Nabór wniosków trwa od 17 kwietnia do 18 maja 2023 r.

Dla kogo program?


Z dotacji może skorzystać każda firma (mikro, mała, średnia, duża) niezależnie od wielkości, która:


• nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
• nie zalega z opłacaniem podatków
• nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Możliwości w programie

Poniżej przykładowe inwestycje możliwe do zrealizowania w programie, można je łączyć, nie trzeba się ograniczać do jednej kategorii, obowiązuje limit 300 000 zł.
Dotacje z ZUS o program prewencji wypadkowej, dzięki któremu każda firma może otrzymać środki na poprawę warunków pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń takich jak:

Wentylacja i oświetlenie

Urządzenia załadunkowe

Stoły i fotele

Rusztowania i podesty

Kabiny, obudowy, osłony i ekrany

Dezynfekcja i sterylizacja

Pełen katalog dostępnych inwestycji znajdą Państwo klikając w poniższy link:


Formularz kontaktowy


Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem
300 000 zł z ZUS na poprawę warunków BHP w Twojej firmie wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.
Nasi doradcy skontaktują się z Tobą i omówią szczegóły programu oraz współpracy.

www.papfu.pl/polityka-prywatnosci

O nas

Jesteśmy największą firmą pozyskującą fundusze unijne dla rolników w Polsce.
Obsługujemy obecnie ponad 2000 klientów.
Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć.
Podpisując z Tobą umowę zobowiązujemy się prowadzić sprawę od bezpłatnej weryfikacji, aż do rozliczenia.
Przejrzyste warunki współpracy, bez żadnych dodatkowych opłat.