Przejdź do treści

560 000 zł dotacji dla sektora
HoReCa z KPO

do 90% refundacji

Nabór wniosków:
maj 2024

O programie

Program A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności realizowany przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla firm z sektora MŚP (mikro, małe i średnie) dotkniętych pandemią COVID-19 z branż takich jak:
⦿ hotelarstwo
⦿ gastronomia
⦿ turystyka
⦿ kultura

Warunkiem przystąpienia do programu jest prowadzenie działalności w ramach wspieranych kodów PKD
oraz
spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021.

Koszty kwalifikowane:

Dotację można przeznaczyć na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, w szczególności na:  


budowę, rozbudowę, modernizację obiektów i bazy usługowej


zakup nowych środków trwałych, maszyn i urządzeń


inwestycje w OZE


zakup i wdrożenie technologii cyfrowych: oprogramowanie i automatyzacja


szkolenia dla pracowników

Warunki wsparcia

Wsparcie udzielane będzie w formie zaliczki oraz refundacji kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania to 90%
Maksymalna kwota dotacji to 540 000 zł

Okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.


Hotelarstwo

Gastronomia

Turystyka

Kultura

Wspierane kody PKD:

Hotelarstwo


Dział 55 – ZAKWATEROWANIE
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

Gastronomia

Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

Turystyka

Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;


Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
79.11.A Działalność agentów turystycznych,
79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

Kultura

Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;


Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;


Dział 85 – EDUKACJA
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;


Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
91.02.Z Działalność muzeów,
91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Formularz kontaktowy

Jeżeli jesteś zainteresowany programem wypełnij poniższy formularz, nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefoniczne i omówią zasady programu oraz współpracy z nami.

Dlaczego PAPFU?

Jesteśmy największą firmą pozyskującą fundusze unijne dla rolników w Polsce.

142 miliony
złotych

W okresie 2020-2023 pozyskaliśmy 142 597 568 złotych z ARiMR w ramach PROW 2014-20.

>3000
klientów

Nasi doradcy obsługują obecnie ponad 3000 klientów: rolników i przedsiębiorców z całej Polski w ponad 15 programach.

>60
specjalistów

PAPFU to ponad 60 doświadczonych specjalistów, którzy czuwają nad Twoim wnioskiem aż do rozliczenia.

Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć.

Dlaczego PAPFU?

Przejrzyste warunki współpracy, bez żadnych dodatkowych opłat za zmiany, poprawki czy wnioski o płatność.

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 527-294-11-56 KRS:0000868150 REGON:387538350
Kapitał zakładowy 100 tys. zł