Przejdź do treści

560 000 zł dotacji dla sektora
HoReCa z KPO

do 90% refundacji

Nabór wniosków:
marzec 2024

O programie

Program A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności realizowany przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla firm z sektora MŚP (mikro, małe i średnie) dotkniętych pandemią COVID-19 z branż takich jak:
⦿ hotelarstwo
⦿ gastronomia
⦿ turystyka
⦿ kultura

Warunkiem przystąpienia do programu jest prowadzenie działalności w ramach wspieranych kodów PKD
oraz
spadek obrotów w wysokości co najmniej 20% w latach 2020 lub 2021.

Koszty kwalifikowane:

Dotację można przeznaczyć na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, w szczególności na:  


budowę, rozbudowę, modernizację obiektów i bazy usługowej


zakup nowych środków trwałych, maszyn i urządzeń


inwestycje w OZE


zakup i wdrożenie technologii cyfrowych: oprogramowanie i automatyzacja


szkolenia dla pracowników

Warunki wsparcia

Wsparcie udzielane będzie w formie zaliczki oraz refundacji kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania to 90%
Maksymalna kwota dotacji to 540 000 zł

Okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.


Hotelarstwo

Gastronomia

Turystyka

Kultura

Wspierane kody PKD:

Hotelarstwo


Dział 55 – ZAKWATEROWANIE
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

Gastronomia

Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

Turystyka

Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;


Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
79.11.A Działalność agentów turystycznych,
79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

Kultura

Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;


Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;


Dział 85 – EDUKACJA
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;


Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
91.02.Z Działalność muzeów,
91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Formularz kontaktowy

Jeżeli jesteś zainteresowany programem wypełnij poniższy formularz, nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefoniczne i omówią zasady programu oraz współpracy z nami.

www.papfu.pl/polityka-prywatnosci

Dlaczego PAPFU?

Jesteśmy największą firmą pozyskującą fundusze unijne dla rolników w Polsce.

142 miliony
złotych

W okresie 2020-2023 pozyskaliśmy 142 597 568 złotych z ARiMR w ramach PROW 2014-20.

>2500
klientów

Nasi doradcy obsługują obecnie ponad 2500 klientów: rolników i przedsiębiorców z całej Polski w ponad 10 programach.

>50
specjalistów

PAPFU to ponad 50 doświadczonych specjalistów, którzy czuwają nad Twoim wnioskiem aż do rozliczenia.

Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć.

Podpisując z Tobą umowę zobowiązujemy się prowadzić sprawę od bezpłatnej weryfikacji, aż do rozliczenia.

Przejrzyste warunki współpracy, bez żadnych dodatkowych opłat za zmiany, poprawki czy wnioski o płatność.

Dlaczego PAPFU?

Przejrzyste warunki współpracy, bez żadnych dodatkowych opłat za zmiany, poprawki czy wnioski o płatność.

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 527-294-11-56 KRS:0000868150 REGON:387538350
Kapitał zakładowy 100 tys. zł