Przejdź do treści

Inwestycje zwiększające konkurencyjność

(dawna Modernizacja Gospodarstw Rolnych)

Nabór wniosków:
5 września 2024 – 11 października 2024

O programie

Program Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność to następca znanego z lat poprzednich programu Modernizacja gospodarstw rolnych lub jak niektórzy rolnicy nazywają PROW.
Jest to nabór organizowany przez ARiMR w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027).

Dla kogo?

1. Powierzchnia gospodarstwa:
< poniżej 300 ha


2. Wielkość Ekonomiczna Gospodarstwa (WEG)
> powyżej 25 000 euro oraz
< poniżej 250 000 euro


3. Pomoc przyznaje się, jeżeli rolnik prowadzi działalność rolniczą, z której uzyskał roczny przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w jego gospodarstwie w wysokości co najmniej:
⦿ 75 000 zł – w przypadku obszarów A, C i D
lub
⦿ 45 000 zł – w przypadku obszaru B

Warunki wsparcia

Wsparcie udzielane będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

•do 65% kosztów – dla rolników poniżej 41 roku życia
•do 45% kosztów – dla starszych

Maksymalna kwota dotacji:
OBSZAR A – 300 000 zł
OBSZAR B – 1 300 000 zł (1 000 000 na budynki, 300 000 na maszyny)
OBSZAR C – 1 300 000 zł (1 000 000 na budynki, 300 000 na maszyny)
OBSZAR D – 300 000 zł – z obszaru D może skorzystać tylko grupa rolników (co najmniej 3)


Można wnioskować o wsparcie w kilku obszarach, limity nie łączą się.


Wsparcie wypłacane jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Obszar A

Rolnictwo precyzyjne

Obszar B

Rolnictwo ekologiczne

Obszar C

Przechowalnictwo

Obszar D

Maszyny do zbioru

Obszar A

Dla hodowców zwierząt

Wspierane są inwestycje dotyczące produkcji zwierzęcej polegające na stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej np. roboty paszowe, systemy monitoringu stada.

WAŻNE: Ze wsparcia wykluczeni są rolnicy prowadzący hodowlę drobiu, chyba że jest to produkcja ekologiczna.

Obszar B

Dla rolników, których co najmniej 80% upraw jest w systemie ekologicznym lub
co najmniej 50% upraw i cała produkcja zwierzęca.

Koszty kwalifikowane:

budowa lub modernizacja budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również
w miarę możliwości ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych

rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego

wybiegi oraz pastwiska dla zwierząt, w tym z wykorzystaniem
innowacyjnych rozwiązań,

budowie lub modernizacji budynków lub budowli oraz zakup nowego sprzętu do:
przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania produktów rolnych

zakup nowych maszyn i urządzeń służący do produkcji ekologicznej

Elementem inwestycje polegającej na budowie budynku inwentarskiego może być zakup gruntu – do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych czyli max 100 000 zł.

Obszar C

Inwestycje dotyczące przedłużania trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży.

Koszty kwalifikowane:

budowa lub modernizacja budynków
oraz
zakup nowych maszyn i urządzeń do:
przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych

Obszar D

Inwestycje polegające na zakupie samojezdnych lub przyczepianych maszyn do zbioru.
Nie są wspierane maszyny służące wyłącznie do transportu.

WAŻNE: Z obszaru D może skorzystać tylko grupa rolników (minimum 3)

Formularz kontaktowy

Jeżeli jesteś zainteresowany programem Inwestycje zwiększające konkurencyjność wypełnij poniższy formularz, nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefoniczne i omówią zasady programu oraz współpracy z nami.

Dlaczego PAPFU?

Jesteśmy największą firmą pozyskującą fundusze unijne dla rolników w Polsce.

142 miliony
złotych

W okresie 2020-2023 pozyskaliśmy 142 597 568 złotych z ARiMR w ramach PROW 2014-20.

>3000
klientów

Nasi doradcy obsługują obecnie ponad 3000 klientów: rolników i przedsiębiorców z całej Polski w ponad 10 programach.

>60
specjalistów

PAPFU to ponad 60 doświadczonych specjalistów, którzy czuwają nad Twoim wnioskiem aż do rozliczenia.

Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć.

Dlaczego PAPFU?

Przejrzyste warunki współpracy, bez żadnych dodatkowych opłat za zmiany, poprawki czy wnioski o płatność.

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 527-294-11-56 KRS:0000868150 REGON:387538350
Kapitał zakładowy 100 tys. zł