Przejdź do treści

Powyżej nasza rozmowa z przedstawicielem firmy FreshMazovia, która jest naszym partnerem w zakresie IPR. W filmie dokładnie zostały omówione warunki prowadzenia uprawy i korzyści wynikające z uczestnictwa w systemie IPR.


Integrowana Produkcja Roślin (IPR) to metoda uprawy, która polega na stosowaniu najlepszych praktyk rolniczych, by zapewnić zdrowy wzrost roślin i dobre plony, ograniczając jednocześnie użycie chemikaliów.

Jakie korzyści płyną z IPR?

Korzyści z przystąpienia do systemu IPR niewątpliwie jest kilka. Poprawia się jakość plonów, oraz zwiększa się ochrona środowiska – system ogranicza negatywny wpływ produkcji roślin na środowisko naturalne.

Decydującym elementem jest jednak zwiększenie dochodów. Rolnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z eksochematu Integrowana Produkcja Roślin, mogą liczyć na dodatkowy dochód w wysokości ok. 292 EUR/ha, czyli w przeliczeniu około 1400 zł/ha.

Jeżeli chcesz skorzystać z programu Rozwój małych gospodarstw to Integrowana Produkcja Roślin
zapewni Ci 1 kluczowy punkt.

Certyfikat integrowanej produkcji roślin należy uzyskać w ciągu 6 miesięcy od momentu uzyskania decyzji pozytywnej – to oznacza, że zgłosić uprawę do jednostki certyfikującej powinieneś wiosną 2025 roku tak, aby najpóźniej na jesień 2025 otrzymać certyfikat potwierdzający prowadzenie IPR.

Dla przykładu przyjmując uprawę 5 ha pszenicy metodą konwencjonalną, otrzymamy dopłaty bezpośrednie w wysokości 1000 zł do hektara, jeśli rolnik zadeklaruje wymieszanie słomy z glebą oraz zróżnicowaną strukturę upraw wysokość łącznych dopłat wyniesie
ok 1500 zł do hektara, co przy gospodarstwie 5 hektarowym zapewni przychód z tytułu dopłat w wysokości 7500 zł.

Rolnik, który uczestniczy w systemie IPR oraz zastosuje takie same ekoschematy otrzyma dodatkową dopłatę 1350 zł do hektara, dzięki czemu dopłata do 1 ha wyniesie 2850 zł, co przy 5 hektarach zapewni przychód z tytułu dopłat w wysokości 14 250 zł.

Dodatkowo dopłatę z tytułu IPRprzyznaje się do powierzchni trwałych użytków zielonych odpowiadającej równowartości powierzchni upraw z których pochodzą produkty roślinne objęte w danym roku certyfikatem IPR.


Najważniejsze zasady Integrowanej Produkcji Roślin:

prowadzenie uprawy według metodyk udostępnionych na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

stosowanie nawożenia na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;

• dokumentowanie w Notatniku IPR prowadzenia działań związanych z integrowaną produkcją roślin tj zabiegi agrotechniczne, stosowane środki ochrony roślin i nawożenie, daty zabiegów, zasiewów i zbiorów

• przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych tj. stosowanie środków dopuszczonych do obrotu i posiadających stosowne atesty, prowadzenie produkcji zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony wód, powietrza i gleby

nieprzekraczanie najwyższych dopuszczalnych ilości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich;

przestrzeganie przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach

korzystanie z kwalifikowanego materiału siewnego (możliwość otrzymania dopłaty z ARiMR do materiału siewnego)

stosowanie płodozmianu

Jak rozpocząć uczestnictwo w Integrowanej Produkcji Roślin?

Krok 1.

Należy ukończyć szkolenie z Integrowanej Produkcji Roślin – na szkoleniu omawiane są m.in metody uprawy roślin, zasady ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami oraz informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Integrowanej Produkcji Roślin. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu ważne jest przez 5 lat, co oznacza, że dopiero po 5 latach konieczne będzie odnowienie szkolenia.

Lista instytucji organizujących szkolenia w danym województwie znajduje się na stronie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Krok 2.

Zgłaszamy do jednostki certyfikującej chęć uczestnictwa w systemie Integrowanej Produkcji Roślin – wysyłamy zaświadczenie o wykonaniu szkolenia oraz wypełniamy formularze dostępne do pobrania na stronie jednostki certyfikującej.

Lista jednostek certyfikujących system Integrowanej Produkcji Roślin znajduje się na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa: www.piorin.gov.pl

Zgłoszenie wysyłamy nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem roślin, a w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku. Podmiot certyfikujący wydaje rolnikowi, który dokonał zgłoszenia zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa opracowała szczegółowe metodyki uprawy roślin, które można objąć systemem Integrowanej Produkcji Roślin.

Jest to katalog zamknięty, dostępny na stronie PIORIN, który co roku powiększa się o nowe gatunki roślin.

W metodykach opisane są metody uprawy, zabiegi agrotechniczne, zabiegi pielęgnacyjne, zasady higieniczno-sanitarne oraz wiele innych przydatnych informacji.

Co możesz uprawiać w systemie Integrowanej Produkcji Roślin?

 • agrest
 • aronia
 • borówka
 • brokuł
 • brzoskwinia
 • burak
 • burak ćwikłowy
 • cebula
 • chmiel
 • cukinia, kabaczek, patison
 • czereśnia
 • czosnek
 • dynia olbrzymia i piżmowa
 • gryka
 • jabłka
 • jeżyny
 • jęczmień browarny
 • kalafiory
 • kapusta głowiasta i pekińska
 • kukurydza
 • maliny
 • marchew
 • morela
 • ogórek gruntowy i pod osłonami
 • ogórek polowy
 • papryka
 • porzeczka
 • proso
 • pszenica jara i ozima
 • rzepak
 • sałata
 • sałata pod osłonami
 • seler korzeniowy
 • śliwki
 • soja
 • szparag
 • szpinak
 • truskawki
 • wiśnie
 • ziemniaki

Krok 3.

Uczestnicząc w systemie Integrowanej Produkcji Roślin musimy prowadzić notatnik IPR, w którym zapisujemy m.in:

zakupione środki ochrony roślin,

wykonane zabiegi agrotechniczne wraz z datami,

daty siewu i zbioru

Notatnik jest narzędziem, w którym prowadzimy zapiski dotyczące prowadzenia danej uprawy.

Krok 4.

Raz w roku jednostka certyfikująca przeprowadza w gospodarstwie kontrolę pod kątem przestrzegania przez gospodarstwo warunków określonych w metodyce. Podczas kontroli sprawdzane są zapisy w Notatniku IPR, a także upoważniona osoba z jednostki certyfikującej wizytuje uprawę oraz gospodarstwo.

Po wykonanej kontroli rolnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w systemie Integrowanej Produkcji Roślin, co uprawnia go do ubiegania się o wyższe dopłaty bezpośrednie, znakowania swoich produktów jako wytworzonych w uznanym i cenionym systemie jakości, a także ułatwia ubiegania się o dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koszt kontroli i wydania certyfikatu przez jednostkę certyfikującą wynosi ok 1300 zł rocznie, w przypadku jeśli obejmujemy do 3 gatunków roślin omawianym systemem jakości. Opłata naliczana przy każdym kolejnym gatunku roślin wynosi ok 100 zł.

Formalności

Jeśli obawiasz się, że prowadzenie dokumentacji i dopełnienia formalności przy Integrowanej Produkcji Roślin jest zbyt skomplikowane – można to zlecić specjaliście, który przygotowuje Twoje gospodarstwo do kontroli, wypełni wszystkie dokumenty oraz udzieli praktycznych porad na miejscu, w Twoim gospodarstwie, dzięki czemu możesz być spokojny o przebieg całego procesu certyfikacji.

Koszt takiej usługi wynosi ok 1000 zł rocznie.

Firma z którą współpracujemy:

FreshMazovia Consulting Sp. z o.o.
ul.Grójecka 35, 05-660 Warka,
tel. 604 486 821

integrowana@freshmazovia.com

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 527-294-11-56 KRS:0000868150 REGON:387538350
Kapitał zakładowy 100 tys. zł