Przejdź do treści


Kryteria naboru są bardzo szerokie i obejmują wszystkie zakłady przetwórcze z sektora MŚP z wyłączeniem produkcji alkoholowej i tytoniowej. Możliwe jest wsparcie także dla zakładów przetwarzających produkty rolne w produkty nierolne w rozumieniu przepisów UE, poniżej kody PKD objęte wsparciem:

10.1Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
10.11Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
10.12Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.13Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.20Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.3Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.31Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.32Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.4Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
10.41Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.5Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
10.51Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.52Produkcja lodów
10.6Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
10.61Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.7Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
10.71Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.8Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
10.81Produkcja cukru
10.82Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.83Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84Produkcja przypraw
10.85Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.9Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
10.91Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11.02Produkcja win gronowych
11.03Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
11.06Produkcja słodu
11.07Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych


Formularz kontaktowy

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.