Modernizacja gospodarstw rolnych

Obszar F – zielona energia

dodatkowa pula środków

Do 150 000 złotych dofinansowania dla gospodarstw rolnych na inwestycje w odnawialne źródła energii.
Nabór wniosków:
31 styczeń – 15 marzec 2023

O naborze

W styczniu 2023 roku ARiMR uruchomi kolejny nabór wniosków w programie Modernizacja gospodarstw rolnych. Wsparcie będzie dotyczyło nowego obszaru F – zielona energia w gospodarstwie.

Wymagane jest zainwestowanie własnych środków, dofinansowanie w formie zwrotu do poniesionych kosztów maksymalnie 50% (60% w przypadku młodych rolników).
Maksymalna kwota dofinansowania to 150 000 zł.

Dla kogo?


1. Posiadasz co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

2. Twoje gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję zwierzęcą (bydło, trzoda chlewna) lub roślinną. Hodowcy drobiu mogą skorzystać ze wsparcia jedynie jeżeli prowadzą chów ekologiczny.
Wyprodukowana energia musi być zużyta na potrzeby własne gospodarstwa rolnego . Zużycie gospodarstwa domowego może stanowić maksymalnie 20%.

3. Jest to dodatkowy nabór, jeżeli korzystałeś już z poprzednich naborów w programie Modernizacja Gospodarstw Rolnych również możesz pozyskać środki z tego dofinansowania.

Koszty kwalifikowane

◉ instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW wraz z magazynami energii
◉ pompy ciepła – o ile będą stanowiły integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego
◉ koszty montażu instalacji urządzeń do produkcji energii
◉ koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa wyżej
◉ koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji


Formularz kontaktowy

Jeżeli jesteś zainteresowany programem i chciałbyś poznać więcej szczegółów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy a nasi doradcy odezwą się do Ciebie. Nabór wniosków odbędzie się na przełomie roku i najprawdopodobniej będzie trwał tylko miesiąc.O nas

Jesteśmy największą firmą pozyskującą fundusze unijne dla rolników w Polsce.
Obsługujemy obecnie ponad 2000 klientów.
Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć.
Podpisując z Tobą umowę zobowiązujemy się prowadzić sprawę od bezpłatnej weryfikacji aż do rozliczenia.
Bez żadnych dodatkowych opłat.


Inne dofinansowania i dotacje dostępne w 2023


Ochrona wód przed azotanami

150 000 zł dofinansowania do zakupu:
– wozów asenizacyjnych
– zbiorników na gnojowice
– płyt obornikowych

Wymagany wkład własny. Maksymalny poziom dofinansowania to 50%.

Nabór wniosków: 3 marca – 3 kwietnia 2023


Energia dla wsi

20 000 000 zł dofinansowania do budowy biogazowni rolniczej.

Maksymalny poziom dofinansowania to 65%.

Start naboru: 25 stycznia 2023
Nabór w trybie ciągłym do wyczerpania środków.


Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

100 000 zł dofinansowania dla hodowców trzody chlewnej.

Wymagany wkład własny. Maksymalny poziom dofinansowania to 80%.

Nabór wniosków: 28 grudnia 2022 – 24 lutego 2023


Nowe programy z PROW 2023-2027


Premie dla młodych rolników

200 000 złotych bezzwrotnej premii na rozpoczęcie działalności rolniczej.

Nabór wniosków: II kwartał 2023


Rozwój małych gospodarstw

Kontynuacja programu Restrukturyzacja małych gospodarstw.
100 000 zł lub 120 000 zł dotacji dla małych gospodarstw.

Nabór wniosków: II kwartał 2023


BIOGAZUJ Z NAMI

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.