Przejdź do treści

Mycie i dezynfekcja dla rolnictwa

NOWY ZAKRES W PROGRAMIE

Dla nowych i istniejących działalności:

50% zwrotu do 500 000 zł

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem 500 000 zł na rozwój usług dla rolnictwa i leśnictwa wypełnij formularz kontaktowy poniżej, nasi doradcy skontaktują się z Tobą i przedstawią szczegóły programu oraz warunki współpracy z PAPFU.

  Zakres wsparcia:

  Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się w przypadku działalności:

  Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji

  1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:
  2. budynków służących gospodarce rolnej:
   • produkcyjnych,
   • gospodarczych,
   • inwentarsko-składowych,          
  3. urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
  4. urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych;
  5. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
  6. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
  7. opłaty za patenty i licencje;
  8. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

  Wspierane kody PKD:

  81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

  Podklasa ta obejmuje:

  • zewnętrzne czyszczenie budynków wszelkich typów, takich jak: biura, fabryki, sklepy, instytucje i pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe,
  • działalność w zakresie specjalistycznego sprzątania budynków, taką jak: mycie okien, czyszczenie kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych,
  • czyszczenie maszyn przemysłowych,
  • pozostałą działalność w zakresie sprzątania budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

  81.29.Z Pozostałe sprzątanie

  Podklasa ta obejmuje:

  • czyszczenie i utrzymanie w czystości basenów,
  • mycie pociągów, autobusów, samolotów itp.,
  • czyszczenie wnętrz cystern i tankowców,
  • działalność związaną z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,
  • mycie butelek,
  • zamiatanie i polewanie ulic i usuwanie śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków,
  • pozostałą działalność w zakresie sprzątania, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

  Maszyny zakupione w programie muszą być wykorzystywane do świadczenia usług dla rolnictwa.


  Prowizja uzależniona od sukcesu

  Wypłata naszego wynagrodzenia jest uzależniona od przyznania Państwu pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Kompleksowa obsługa

  Pomagamy na każdym etapie zaczynając od wstępnej weryfikacji czy spełniasz wymagania programu, aż do rozliczenia całej premii. Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć

  Doświadczenie

  Zaufało nam tysiące rolników i przedsiębiorców z całego kraju.
  W półtora roku staliśmy się liderem pozyskiwania funduszy dla rolników, aktualnie zatrudniamy ponad 100 osób.

  Zmieniamy obraz
  polskiej wsi

  PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.