Przejdź do treści

Usługi dla rolnictwa


Dla istniejących działalności:
• co najmniej 2 lata prowadzenia działalności
• co najmniej 10 tys. zł obrotu w każdym roku działalności.
50% zwrotu do 500 000 zł

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem 500 000 zł na rozwój usług dla rolnictwa i leśnictwa wypełnij formularz kontaktowy poniżej, nasi doradcy skontaktują się z Tobą i przedstawią szczegóły programu oraz warunki współpracy z PAPFU.


  Zakres wsparcia:

  Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się w przypadku działalności:

  Usługowej związanej z rolnictwem:

  1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
  2. przeznaczonych do:
   • do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin;
   • do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży;
   • do przygotowywania pasz;
   • do rozdrabniania i szarpania słomy i roślin;
   • do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do korekty racic);
  3. sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych;
  4. ciągników w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
  5. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane  z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności aparatury pomiarowej i kontrolnej;
  6. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających  sterowanie procesem świadczenia usług;
  7. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
  8. opłaty za patenty i licencje;
  9. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

  Wspierane kody PKD:

  01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 

  Podklasa ta obejmuje:

  • działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
   • przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia,
   • pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze,
   • przycinania drzew owocowych oraz winorośli,
   • przesadzania ryżu, przerywania buraków,
   • zbiorów,
   • zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem,
  • utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,
  • eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,
  • wynajem maszyn rolniczych z obsługą

  01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 

  Podklasa ta obejmuje:

  • działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
   • działań promujących wzrost produkcji zwierząt,
   • opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp.,
   • działalności związanych ze sztucznym unasiennianiem,
   • kolczykowania zwierząt,
   • korekty racic, usuwania poroża, obcinania kiełków u prosiąt, kurtyzacji zwierząt gospodarskich (obcinanie ogonków),
   • przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i pokazów,
   • strzyżenia owiec,
   • prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich.
  • usługi podkuwania koni.

  01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach

  Podklasa ta obejmuje:

  • przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez:czyszczenie, obcinanie, sortowanie, odkażanie,
  • odziarnianie bawełny,
  • przygotowanie liści tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół, np. suszenie,
  • przygotowanie ziaren kakaowych, np. łuskanie
  • woskowanie owoców.

  Prowizja uzależniona od sukcesu

  Wypłata naszego wynagrodzenia jest uzależniona od przyznania Państwu pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Kompleksowa obsługa

  Pomagamy na każdym etapie zaczynając od wstępnej weryfikacji czy spełniasz wymagania programu, aż do rozliczenia całej premii. Cała współpraca odbywa się zdalnie, nie musisz nigdzie jeździć

  Doświadczenie

  Zaufało nam tysiące rolników i przedsiębiorców z całego kraju.
  W półtora roku staliśmy się liderem pozyskiwania funduszy dla rolników, aktualnie zatrudniamy ponad 100 osób.

  Zmieniamy obraz
  polskiej wsi

  PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.