Przejdź do treści

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Na Państwa adres mailowy wysłaliśmy pytania weryfikacyjne dotyczące gospodarstwa.

Prosimy o dokładną odpowiedź na te pytania żebyśmy mogli zweryfikować czy mogą Państwo skorzystać z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Jeżeli mail nie dotarł proszę sprawdzić folder SPAM, wiadomość ma tytuł Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 – weryfikacja wstępna.

 1. Premia w wysokości 60 000 zł płatna w II ratach:
 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 48 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 12 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy ).

2. Na co przeznaczyć premię?

Minimum 80% całej inwestycji muszą stanowić nowe środki trwałe, czyli:

 • zakup maszyn;
 • budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych;
 • Infrastruktura gospodarstwa (np. plac manewrowy);
 • założenie sadów lub plantacji – o okresie produkcyjnym ponad 5 lat;
 • zakup zwierząt;
 • zakup ziemi.

Pozostałe 20% premii może zostać rozliczone poprzez zakup środków do produkcji, czyli:

 • paliwo rolnicze;
 • środki ochrony roślin;
 • nawozy mineralne lub organiczne;
 • pasze dla zwierząt;
 • energia elektryczna na potrzeby gospodarstwa;
 • pozostałe środki do produkcji rolnej.

3. Zobowiązania:

 • osiągnięcie wzrostu wartości ekonomicznej gospodarstwa (WEG) o co najmniej 20% do momentu rozliczenia premii;
 • osiągnięcie WEG na poziomie minimum 10 000 euro;
 • prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów;
 • realizacja zakresu rzeczowego operacji oraz zobowiązań, za które otrzymałeś punkty.

Warunki współpracy z PAPFU

Zapoznaj się z warunkami współpracy z Polską Agencją Pozyskiwania Funduszy Unijnych.

Zmieniamy obraz
polskiej wsi

PAPFU powstało z myślą o rozwoju polskiej wsi. Chcemy wzmocnić zmysł przedsiębiorczości, który drzemie w większości z nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *